top of page

Kastodden 
Gestaltterapeut MNGF

Har du noen gang tenkt at det kunne vært godt å snakke med en terapeut? Da syntes jeg du skal gjøre det og finne ut av om det kan gi deg den hjelpen du trenger. Du er velkommen. Kontaktinformasjon finner du her.

Noen ganger er det ikke en historie eller en hendelse eller opplevelse som kan fortelles. Noen ganger er det bare en følelse, en anelse, et reaksjonsmønster utenfor ens egen forståelse.

Noen ganger er det også historier vi ikke vil dele.

Og det er helt ok, i Gestalt terapi jobber vi med oppmerksomhet på her og nå, med fenomenologi og med det som er tilgjengelig.

 

Terapi (fra gresk: θεραπεία) er i dagligtale brukt om en aktiv handling for å løse et problem hos seg selv eller andre.

Kjenner du deg igjen i noen av utfordringene som beskrives her og ønsker hjelp, så ta kontakt.

Jobb

Blir det for mye for deg i hverdagen? Har du en krevende arbeidssituasjon?

Er hverdagen fylt av stress og mas? Har du utfordringer i arbeidslivet? Kjenner deg utbrent?

Endringsbehov

Har du behov for å gjøre endringer i livet ditt?

Vet du ikke hva du skal velge? Beslutningsvegring? 

Selv

Kjenner du deg trist, motløs eller nedfor? Har du for mange bekymringer? Kjenner du deg urolig og engstelig?

Er du din største kritiker? Har du dårlig selvtillit eller selvbilde?

Sorg

Tap av en nære, et barn, en ektefelle, en nær familie eller en god venn?

Er du en pårørende eller nærmeste til et menneske med store utfordringer?

Har du vært igjennom en skillsmisse? 

Traumer

Traumer er sterke opplevelser i livet. Har du opplevd vold i nære relasjoner? Har du vært utsatt for livsfarlige, truende og skremmende situasjoner? Det kan også være at du har levd under utrygge og skremmende forhold.

Dette er noen av mange utfordringer livet kan by på.  

Jeg tilbyr timer digitalt og i mitt terapirom på  Vest Samfunnshus ved Røa t-bane stasjon i Oslo, Norge.  Ta gjerne kontakt for å avtale en time: Kontaktinformasjon finner du her

"The meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga, of union."

 

 

RABINDRANATH TAGORE

bottom of page